امشب نسشستم مرد و مردانه با دلم حرف زدم

به او گفتم ببین بچه اینکه گاه و بی گاه بهانه گیر می شوی

 به کسی چه

که وقت و بی وقت مزاحمشان می شوی

که فلانی فردا کجایی و دلت بخواهد بشوند سنگ صبورت

خودت از پس درد هایت بربیا عزیز ...

بچه بازی در نیاور همه این روز ها سرشان توی کارشان است

تو بیکاری که عین بچه ها بهانه می گیری,,,

پ.نوشت: خبری نیست بجز تنگی دل ذر اینجا

خبری هست اگر پیش شما بسم الله       رسول احدی

منبع اصلی مطلب : رویاهاتو زندگی کن
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : دلا!